Bezdechy u dzieci

Bezdech senny to źródło stresu dla wielu rodziców. Chociaż odruchowo dolegliwość ta kojarzona jest z dorosłymi mężczyznami, których styl życia prowadzi do negatywnych następstw zdrowotnych (np. otyłości, nadciśnienia), to jednak nierzadko dotyka także dzieci. Skąd bierze się bezdech senny i jak go leczyć? O tym poniżej.

Bezdech senny – objawy

Szczegółowa obserwacja dziecka jest właściwą metodą diagnostyczną. Nie wszystkie zjawiska są jednoznacznym potwierdzeniem występowania bezdechu, aczkolwiek ich występowanie powinno wzmagać czujność. Niepokojące objawy to:

  • kaszel nocny,
  • problemy z nabieraniem oddechu w czasie snu (przerwy w oddychaniu o długości około 10 sekund),
  • oddech przez usta,
  • niespokojny, często zrywany sen,
  • chrapanie.

Sam kaszel i chrapanie mogą występować także u dzieci, których bezdech nie dotyczy. Skrupulatna obserwacja i obecność większej liczby objawów stanowią przesłankę do stwierdzenia bezdechu. Warto wspomnieć, iż dzieci dotknięte bezdechem w większości przypadków mają również kłopoty z oddychaniem w ciągu dnia.

Bezdech u noworodka – przyczyny

Źródłem problemów z oddychaniem najczęściej jest fizyczna przeszkoda na drodze powietrza do płuc. Za występowaniem bezdechu u dziecka przeważnie stoją powiększone migdałki – podniebienne lub gardłowe (bezdech obturacyjny). Między 3 a 7 rokiem życia podlegają one silnemu wzrostowi, dlatego też wiele dolegliwości jest związanych z ich zapaleniem (m.in. angina). Niewielkie drogi oddechowe dziecka przy powiększonych migdałkach stają się niedrożne, a wówczas kłopoty z oddychaniem nasilają się. Ryzyko wystąpienia bezdechu rośnie u dzieci z wyraźną nadwagą, a także u tych dotkniętych chorobami wrodzonymi (m.in. deformacje twarzoczaszki, zespół Downa) i alergiami.

Niespokojny sen niemowlaka

Bezdech jest bardzo uciążliwą dolegliwością, szczególnie w przypadku dzieci. Walka o każdy oddech jest wyczerpująca, sen często przerywany i niespokojny zwiększa rozdrażnienie i płaczliwość za dnia. Chroniczne niewyspanie jest przyczyną problemów ze skupieniem i nauką, zaburza też zdolność do nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami. Nietypowe pory zasypiania i budzenia się dziecka są trudnym doświadczeniem również dla pozostałych domowników, wytrącanych z własnego rytmu dobowego. Nieleczony bezdech w dłuższej perspektywie prowadzi do poważnych schorzeń w układzie oddechowym i układzie krążenia.

Bezdech senny – leczenie

Stwierdzenie występowania objawów bezdechu powinno skłaniać do przeprowadzenia pilnej konsultacji medycznej. Ostateczne potwierdzenie uzyskuje się po wykonaniu badania polisomnograficznego, czyli testu snu. Urządzenie to monitoruje prace fal mózgowych, oddechu, ruchu gałek ocznych, nasycenia krwi tlenem i nabierania powietrza w trakcie snu. Ogromna większość przypadków zostaje wyleczona po wycięciu migdałków. W przypadku otyłości pomocna jest zmiana diety i nawyków żywieniowych, a bezdech na tle alergicznym wymaga leczenia farmakologicznego.

Bezdech senny – domowe sposoby

Chrapanie nierzadko związane jest z pozycją ciała w trakcie snu. Objaw ten nasila się przy leżeniu na plecach, a zostaje znacząco ograniczony po przełożeniu się na brzuch lub na bok. Dobrym rozwiązaniem jest także zastosowanie nawilżacza powietrza, które ułatwi oddychanie i zminimalizuje ryzyko przesuszenia się dróg oddechowych (śluzówek). Ważna jest troska o dokładne oczyszczenie nosa przed położeniem dziecka spać, dzięki czemu usunięte zostaną ewentualne dodatkowe przeszkody w przedostawaniu się powietrza do płuc – pomocne mogą okazać się też inhalacje (np. ziołowe).

Podobne wpisy